ΕΛΠΣ – LEVEL III Handgun (Thessaloniki Cup) – (01/05/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  01-05-2022

Level: IΙΙ

Αγωνάρχης: Χρήστος Μαντζαρίδης-Βασίλειος Παπαδόπουλος

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανος

Στάδια: 12

Φυσίγγια: 231+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_THESSALONIKI CUP

Εγγραφή στον αγώνα: thessaloniki-cup

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall Thessaloniki Cup

Ανά Στάδιο: By Stage Thessaloniki Cup