ΕΛΠΣ – Thessaloniki Cup – LEVEL III Handgun – (03/10/2021)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  03-10-2021

Level: IΙΙ

Αγωνάρχης:  Χρήστος Μαντζαρίδης – Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανός

Στάδια: 12

Φυσίγγια: 217+

Τα στάδια του αγώνα: THESSALONIKI CUP-STAGES

Εγγραφή στον αγώνα: thessaloniki-cup-2021

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall Thessaloniki Cup

Ανά Στάδιο: By Stage Thessaloniki Cup