ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (01/04/2018) – Mini Match

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  01-04-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Ρήγας Ευστάθιος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 45+

Τα στάδια του αγώνα: EΛΠΣ mini_LI 01-04-2018 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL mini LI 01-04-18

Ανά Στάδιο: Stage res mini 01-04-18