ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (02/10/2016)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  02-10-2016

Level: I

Αγωνάρχης: Στάμος Ιωάννης

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 99+

Τα στάδια του αγώνα: elps-02-10-2016-stages

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall-02102016

Ανά Στάδιο: stages-res-02102016