ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (03/09/2017)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  03-09-2017

Level: I

Αγωνάρχης: Βουδικλάρη Νίκη

Δ/ντής Αγώνα:  Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 108+

Τα στάδια του αγώνα:  ΕΛΠΣ LI 03-09-2017 STGS 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά:  overall 03-09-2017

Ανά Στάδιο: stage res 03-09-2017