ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (04/03/2018) – Mini Match

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  04-03-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Δ/ντής Αγώνα: Μαντζαρίδης Χρήστος

Στάδια: 3

Φυσίγγια: 43+

Τα στάδια του αγώνα: 3 stages mini LI  

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall LI 04-03-18

Ανά Στάδιο: STAGES LI 04-03-18