ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (04/12/2016)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  04-12-2016

Level: I

Αγωνάρχης: Τζίμας Δημήτριος

Δ/ντής Αγώνα: Χάμλατζης-Σμόλωφ Αλέξανδρος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 93+

Τα στάδια του αγώνα: li-handgun-04-12-2016-stages

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall-04-12

Ανά Στάδιο: stage-res-04-12