ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (06/11/2016)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  06-11-2016

Level: I

Αγωνάρχης: Savkovic Jelena

Δ/ντής Αγώνα: Φώτογλου Ευαγγελία

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 96+

Τα στάδια του αγώνα: Stages-LI-06-Nov-2016

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overal-elps-06-11-2016

Ανά Στάδιο: stages-elps-06-11-2016