ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (07/10/2018) – Mini Match

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  07-10-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Μαντζαρίδης Χρήστος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 48+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ_-_07_10_2018_-_Mini_Level_1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall 07-10-2018

Ανά Στάδιο: stages 07-10-2018