ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (08/12/2013)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 08-12-2013

Level: I

Αγωνάρχης: Φέσσα Παυλίνα

Δ/ντής Αγώνα: Βουδικλάρη Νίκη

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 74+

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά:Overall

Ανά Στάδιο:STAGE RESULT