ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (09/04/2017)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  09-04-2017

Level: I

Αγωνάρχης: Λιόγγος Χρήστος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 106+

Τα στάδια του αγώνα: Στάδια 09.04.2017 LΙ

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL 09.04.2017

Ανά Στάδιο: STAGES RES 09.04.2017