ΕΛΠΣ & Σ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ – LEVEL I Handgun – (10/12/2017)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  10-12-2017

Level: I

Αγωνάρχης: Στάμος Ιωάννης

Δ/ντής Αγώνα:  Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 89+

Τα στάδια του αγώνα:  ΕΛΠΣ & ΣΣΔΡΑΜΑΣ LI 10_12_17 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά:  Οverall 10-12-2017

Ανά Στάδιο: STAGE RES 10-12-2017