ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (11/05/2014)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  11-05-2014

Level: I

Αγωνάρχης: Σασλής Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 88+

Τα στάδια του αγώνα: 6 stages 11 May 2014

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL 11.05.2014

Ανά Στάδιο: STAGES res 11.05.2014