ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (12/06/2016)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  12-06-2016

Level: I

Αγωνάρχης: Τόπτσης Γεώργιος

Δ/ντής Αγώνα:  Μαύρος Νικόλαος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 105+

Τα στάδια του αγώνα: 6 stages 12 JUN

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL ELPS 12.06.2016

Ανά Στάδιο: STAGES ELPS 12.06.2016