ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (13/01/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  13-01-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Βουδικλάρη Νίκη

Δ/ντής Αγώνα: Ρωμανός Χρήστος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 86+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_13_01_2019_ΕΛΠΣ_-_level_1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL 13-01-2019

Ανά Στάδιο: STAGES 13-01-2019