ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (13/03/2016)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  13-03-2016

Level: I

Αγωνάρχης: Όψιμος Ανέστης

Δ/ντής Αγώνα:  Μαντζαρίδης Χρήστος – Φώτογλου Ευαγγελία

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 99+

Τα στάδια του αγώνα: 6 Stages LI13 MAR 2016

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall 13.03.2016

Ανά Στάδιο: stages 13.03.2016