ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (14/01/2018)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  14-01-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα:  Μαντζαρίδης Χρήστος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 89+

Τα στάδια του αγώνα:  LI STAGES 14-01-2018

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά:  overall 14-01-2018

Ανά Στάδιο: STAGE RES 14-01-2018