ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (15/07/2018) – Mini Match

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  15-07-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Δ/ντής Αγώνα: Ρωμανός Χρήστος

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 47+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ_L1_-_15_07_18

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall 15-07-2018

Ανά Στάδιο: Stages 15-07-2018