ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (16/12/2018)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  16-12-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Λεονταρίδης Παύλος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 110+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ_-_16_12_2018

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL LEVEL I_15,16-12-2018

Ανά Στάδιο: STAGES LEVEL I_15,16-12-2018