ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (18/02/2018)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  18-02-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Δ/ντής Αγώνα: Μαντζαρίδης Χρήστος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 92+

Τα στάδια του αγώνα: ΕΛΠΣ stages LI 18-02-2018 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall LI 18-02-18

Ανά Στάδιο: STAGES LI 18-02-18