ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (18/03/2018)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  18-03-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Παρδής Νικόλαος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 93+

Τα στάδια του αγώνα: ELPS Stages 18-03-2018  

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall LI 18-03-18

Ανά Στάδιο: STAGES LI 18-03-18