ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (19/03/2017)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  19-03-2017

Level: I

Αγωνάρχης: Βουδικλάρη Νίκη

Δ/ντής Αγώνα: Μαντζαρίδης Χρήστος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 107+

Τα στάδια του αγώνα: Στάδια 19.03.2017

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL 19.03.2017

Ανά Στάδιο: STAGES RES 19.03.2017