ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (23/11/2014)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  23-11-2014

Level: I

Αγωνάρχης: Όψιμος Ανέστης

Δ/ντής Αγώνα:  Αναγνωστόπουλος Δημήτριος

Στάδια: 7

Φυσίγγια: 104+

Τα στάδια του αγώνα: ΕΛΠΣ 7 ΣΤΑΔΙΑ 23-11

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά:  OVERALL 23.11.

Ανά Στάδιο: PER STAGE 23.11