ΕΛΠΣ & Σ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ – LEVEL I Handgun – (24/01/2016)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  24-01-2016

Level: I

Αγωνάρχης: Τσιολάκης Κων/νος

Δ/ντής Αγώνα:  Λεονταρίδης Παύλος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 100+

Τα στάδια του αγώνα:  LI 24 JAN 2016

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά:  overall 24.01.2016

Ανά Στάδιο: stages 24.01.2016