ΕΛΠΣ – LEVEL I Shotgun – (25/11/2018) – Mini Match

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  25-11-2018

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 47+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ_-_25_11_2018

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_SHOTGUN_25112018

Ανά Στάδιο: STAGES_SHOTGUN_25112018