ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (21/09/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  21-09-2019

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

STANDARD 0.22 Α/Ε: 21-09-2019_0.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 21-09-2019-ΜΔ