ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – ASKLIPIOS AGAIN PART 1 (16/06/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  16-06-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Ρωμανός Χρήστος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 104+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ-LEVEL1-ASKLIPIOS_AGAIN PART 1

Εγγραφή στον αγώνα: Registration_16-06-2019

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL 16-06-2109

Ανά Στάδιο: BY STAGE 16-06-2019