ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (01/09/2019) – ALIEN CUP

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  01-09-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Βουδικλάρη Νίκη

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 99+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ALIEN_CUP_-_01_09_2019

Εγγραφή στον αγώνα: Registration-ALIEN CUP

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_ALIEN CUP

Ανά Στάδιο: BY STAGE_ALIEN CUP