ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (22/09/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  22-09-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Λεονταρίδης Παύλος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 103+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ-LEVEL1-22.09.19

Εγγραφή στον αγώνα: Registration-22-09-2019

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_22-09-2019

Ανά Στάδιο: BY STAGE_22-09-2019