ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (14/07/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  14-07-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Θεοδωρίδης Παναγιώτης

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 74+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ-LEVEL1-14.07.19

Εγγραφή στον αγώνα: Registration-14-07-2019

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL 14-07-2019

Ανά Στάδιο: BY STAGE 14-07-2019