ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (21/04/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  21-04-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Μαντζαρίδης Χρήστος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 94+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ_Level_1_21-04-2019

Εγγραφή στον αγώνα: Registration_21-04-2019

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_ΕΛΠΣ LEVEL1 21_4_2019

Ανά Στάδιο: STAGES_ΕΛΠΣ LEVEL1 21_4_2019