ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (31/03/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  31-03-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Λεονταρίδης Παύλος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 94+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ_-Level_1_30,31-03-2019

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_31-03-2019

Ανά Στάδιο: STAGES_31-03-2019