ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (10/03/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  10-03-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 98+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια level 1 – ΕΛΠΣ – 10_03_2019

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_10-03-2019

Ανά Στάδιο: STAGES_10-03-2019