ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (17/02/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  17-02-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Μαντζαρίδης Χρήστος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 72+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_17_02_2019_ΕΛΠΣ_-_level_1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: HANDGUN OVERALL 17-02-2019

Ανά Στάδιο: HANDGUN STAGES 17-02-2019