ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (27/01/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  27-01-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 91+

Τα στάδια του αγώνα: Στάδια LEVEL 1 (26,27-01-2019)

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_27-01-2019

Ανά Στάδιο: STAGES_27-01-2019