ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (30/04/2017)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  30-04-2017

Level: I

Αγωνάρχης: Ρήγας Ευστάθιος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 99+

Τα στάδια του αγώνα: Στάδια 30.04.2017 ΕΛΠΣ LI

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall 30.04.2017

Ανά Στάδιο: STAGE RES 30.04.2017