Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Λεονταρίδης Παύλος

Γεν. Γραμματέας : Ρωμανός Χρήστος

Ταμίας : Αθανασιάδης Γεώργιος

Έφορος Οπλισμού : Βασιλειάδης Ν. Άγγελος