ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μπορείτε να λαμβάνετε μέρος στους αγώνες και στις προπονήσεις θα πρέπει να έχετε θεωρημένο Δ.Α.Ι. για το τρέχων έτος καθώς και θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή!

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Λεονταρίδης Παύλος

Γεν. Γραμματέας : Ρωμανός Χρήστος

Ταμίας : Αθανασιάδης Γεώργιος

Έφορος Οπλισμού : Βασιλειάδης Ν. Άγγελος