ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μπορείτε να λαμβάνετε μέρος στους αγώνες θα πρέπει να έχετε θεωρημένο Δ.Α.Ι. για το τρέχων έτος καθώς και θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή!

Φωτογραφίες και βίντεο των μελών και του σκοπευτηρίου μας.