2310-551039

Φωτογραφίες και βίντεο των μελών και του σκοπευτηρίου μας.